Trenutno pregledavate ZA SVE JE KRIVA VJEŠTICA

ZA SVE JE KRIVA VJEŠTICA

Dramska skupina TINI BJELOKAZ sa svojom voditeljicom Majom Margaretom Fabičević u želji da utiču na djecu i mlade kako bi probudili svoju maštu i vratili se maštovitim i kreativim igrama u živo i kako bi manje vremena provodili na računalima, laptopima, tabletima i mobitelima. Napravili su interesantnu predstavu u kojoj sude vještici za sva zlodjela koja je napravila u mnogim bajkama. U predstavi se pojavljuju mnogi likovi iz bajki i iznose argumente protiv vještice.

“ZA SVE JE KRIVA VJEŠTICA” predstava za djecu od 5 do 15 godina.