Trenutno pregledavate 2. DJEČJI FESTIVAL BELI MANASTIR 2013

2. DJEČJI FESTIVAL BELI MANASTIR 2013

03.06 – ponedjeljak
Bjelovarsko kazalište
“Dvije sretne sove”

04.06 – utorak
Dramska amaterska družina “Hoću, mogu”, Bizovac
“Pjer TIlja”

05.06 – srijeda
Kazališna družina “I. B. Mažuranić”, Slavonski Brod
“Kuki i kvaka”

06.06 – četvrtak
Gradsko kazalište “Joza Ivakić”, Vinkovci
“Postolar i vrag”

07.06 – petak
Gradsko kazalište Beli Manastir
“Put po svijetu”

Sve predstave počinu u 18 sati.
Ulaz na sve predstave je slobodan.

ORGANIZATORI:
GRADSKO KAZALIŠTE BELI MANASTIR
CENTAR ZA KULTURU BELI MANASTIR
UDRUGA “ALERGA” BELI MANASTIR